Tin tức

Khoáng sản - Phát triển - Môi trường Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn

02.03.2023 Kinh tế - Chuyên ngành

Báo cáo nghiên cứu này được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Oxfam Anh, Viện Giám sát Nguồn thu (RWI) và Quỹ Ford. Các vấn đề trình bày trong báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan điểm của các nhà tài trợ. Cơ quan xuất bản: Trung tâm Con người và Thiên nhiên Bản quyền thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Nội dung của báo cáo này có thể được sử dụng cho các mục đích phi thương mại, không cần phải xin phép nhưng cần trích dẫn nguồn. Đề xuất trích dẫn: Trần Thanh Thủy, Trịnh Lê Nguyên, Nguyễn Việt Dũng (2012). Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn. Hà Nội: Trung tâm Con người và Thiên nhiên. T hiết kế và trình bày: Nghiêm Hoàng Anh (nghiemhoanganh267@yahoo.com) Hình ảnh minh họa trong ấn phẩm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Chi tiết báo cáo, vui lòng bấm vào link này để xem file pdf

Tải hồ sơ năng lực Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hòa Bình

Tải Profile
Tin liên quan

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HÒA BÌNH - chuyên vận chuyển hàng nguyên liệu, nông sản, sắt thép… vận tải container, khai thác khoáng sản, dịch vụ hải quan...